Семинарът е акредитиран от Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE)

ТРЕТИ ОБУЧИТЕЛЕН ОНКОЛОГИЧЕН СЕМИНАР СОНМ

09:00 – 09:10
Oткриване
доц. д-р Ася Консулова
09:00 – 09:10
09:10 – 10:40
Сесия 1. Биомаркери при метастатичен карцином на гърда
Модератор: доц. д-р Ася Консулова
09:10 – 09:30 Предиктивни биомаркери и значение в контекста на лечение на метастатичен луминален HER2 неамплифициран карцином на гърда
доц. д-р Ася Консулова

09:30 – 09:50 ADC и нови ендокринни терапии при метастатичен луминален HER2 неамплифициран карцином на гърда
д-р Маргарита Таушанова

09:50 – 10:10 Поведение при метастатична костна болест и лечение на усложнения
проф. д-р Павел Станимиров

10:10 – 10:40 Обсъждане (въпроси и отговори)
09:10 – 10:40
10:40 – 11:00
Пауза
10:40 – 11:00
11:00-13:00
Сесия 2. Терапевтични стратегии при авансирал ER+ HER2- неамплифициран карцином на гърда
Модератор: доц. д-р Ася Консулова
11:00 – 11:40 Keynote lecture 1: Терапевтично поведение и стратегии на лечение при метастатичен луминален HER2 неамплифициран карцином на гърда
Prof. Olivia Pagani

11:40 – 12:00 Кeynote lecture 2: Поведение при олигометастатична болест
Dr. Marco Possanzini

12:00 – 12:30 Терапевтични стратегии на първа и втора линия лечение при различни клинични сценарии – интерактивно обсъждане и гласуване с клинично обсъждане
Гости в студиото: доц. д-р Ася Консулова, д-р Маргарита Таушанова, Prof. Olivia Pagani, Dr. Marco Possanzini, проф. д-р Павел Станимиров

12:30 – 12:45 Оценъчен тест

12:45 – 13:00 Oбсъждане на резултати от теста и закриване

11:00-13:00
13:00 – 14:00
Обяд
13:00 – 14:00
14:00 – 16:00
Сесия 3. Психоонкология: Съобщаване на диагноза и обсъждане на прогноза
Модератор: Екатерина Виткова
14:00 – 14:50 Съобщаване на диагноза и обсъждане на неблагоприятна прогноза в медицинската практика
д-р Маргарита Тарейн

14:50 – 15:40 Съобщаване на лошата новина при родители на деца със злокачествени заболявания
д-р Ивайла Георгиева

15:40 – 16:00 Обсъждане (въпроси и отговори)
14:00 – 16:00
16:00 – 16:30
Пауза
16:00 – 16:30
16:30 – 18:00
Сесия 4. Психоонкология: Как да говорим с децата за болестта и смъртта
Модератор: Екатерина Виткова
16:30 – 16:50 Детето и неговата болест – в пространството между Торбалан и Спайдърмен
д-р Ивайла Георгиева

16:50 – 17:10 Тежко болният родител – разговор с деца
д-р Маргарита Тарейн

17:10 – 17:30 Обсъждане (въпроси и отговори)

17:30 – 18:00 Оценъчен тест и обсъждане на резултатите
16:30 – 18:00
18:00
Закриване
18:00

Можете да се включите на живо в ефир само по време на дискусията.