Семинарът е акредитиран от Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE)

проф. д-р Валерия Калева

Организационен комитет

Проф. Валерия Калева работи в Медицински център Аджибадем Сити Клиник – Варна. Завършила е Медицински университет – Варна. Била е дългогодишен ръководител на Катедра по педиатрия към МУ – Варна и началник на Клиника по детска хематология и онкология към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, основател и ръководител на Експертен център по коагулопатии и редки анемии към същата болница. 

Понастоящем професионалната и дейност е в доболничната помощ в областта на детските и хематологични болести.

Има придобити специалности по детски болести, клинична хематология и детска клинична хематология и онкология. 

Научно-изследователската и дейност е в сферата на инфекциозните и други усложнения при химиотерапия на деца със злокачествени болести, наследствени анемии и коагулапатии. Има защитена дисертация на тема Фебрилна неутропения и инфекциозни усложнения при онкологично болни деца

Тя е автор и съавтор на публикации в рецензирани и други списания, сборници, глави на книги и на национални ръководства по хематология и детска онкохематология.

Член е на Консултативен съвет по редки болести към МЗ, Експертен съвет по детска онкохематология към МЗ, външен експерт по детска онкохематология, таласемия и хемофилия към НЗОК.Активен член е на национални и международни професионални и научни дружества в областта на хематологията и детската онкохематология.
Съосновател е на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ).

Можете да се включите на живо в ефир само по време на дискусията.