Семинарът е акредитиран от Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE)

Екатерина Виткова

Организационен комитет, лектор

Екатерина Виткова е магистър по психология с дългогодишна практика в Комплексен онкологичен център – Пловдив. Комплексния онкологичен център е лечебно заведение с традиции в диагностиката, ранното откриване, комплексното лечение и диспансерното наблюдение на пациенти с онкологични злокачествени и доброкачествени заболявания на лица над осемнадесет години. 

Екатерина Виткова е психоаналитично ориентиран терапевт, психодрама-терапевт и балинтов лидер. Тя провежда психологични консултации, психотерапевтични сесии с пациенти и техните близки. Работи със специализирани въпросници за определяне на психо-емоционалното състояние на пациентите. Провежда изследвания за измерване на синдром на Бърнаут на персонала и води групи на медицинските екипи по балинтовия подход. Ментор по европейски програми и държавни стажове за студенти по психология – практиканти в Комплексен онкологичен център – Пловдив.

Член на Национален експертен борд МОРЕ (Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти) и съавтор на Ръководство за психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията и Ръководство за поведение при уротелен карцином. 

Публикационната ѝ активност е свързана с темите за Бърнаут в онкологичния екип, ролята на психолога в мултидисциплинарния онкологичен екип, Балинтовия подход като превенция на Бърнаут в онкологичния екип.Председател на Българска асоциация по психоонкология и Българско балинтово общество. Постоянен член на IPОS, Българско общество по лаканианска психоанализа и NLS. Член на УС на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) и координатор на клъстерен сектор „Програми за психосоциална подкрепа и оценка на качество на живот“ в СОНМ.

Можете да се включите на живо в ефир само по време на дискусията.