Семинарът е акредитиран от Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE)

д-р Маргарита Таушанова

лектор

Д-р Маргарита Таушанова има две специалности: Вътрешни болести и Медицинска онкология. Професионалният ѝ път включва работа в няколко многопрофилни болници и в най-голямата специализирана онкологична болница в България, където е заемала длъжността ръководител на онкологична клиника.

В момента работи в Клиниката по онкология на МБАЛ „Надежда“, София – реномирана болница, посветена на иновациите и женското здраве. Тя е и една от малкото болници в България, където мултидисциплинарен консилиум от лекари, сред които и д-р Таушанова, решават комплексното лечение на бременни с онкологични заболявания.

Основната й област на професионален интерес е рак на гърда и по-специално тройно негативен рак на гърда. През 2013 г. д-р Таушанова защитава докторска степен на тема „Лечение и диагностика на тройно негативен карцином на млечната жлеза“. 

Тя е автор на голям брой публикации в областта на онкологията в български и чужди списания. Води специализирани обучения на млади онколози под формата на тематични лекции и курсове. 

Участва в изследователски екипи, вкл. и като главен изследовател, в множество клинични проучвания. 

Член е на Управителния съвет на Българска асоциация по медицинска онкология (БАМО) и постоянен член на ESMO, ASCO, клуб „Млад онколог“ и Български лекарски съюз.

Високо оценена и уважавана от своите колеги и пациенти, д-р Таушанова е номинирана за наградата „Лекарите, на които вярваме”.

Можете да се включите на живо в ефир само по време на дискусията.