Семинарът е акредитиран от Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE)

д-р Ивайла Георгиева

лектор

Д-р Ивайла Георгиева е завършила СУ “Св. Климент Охридски” с образователна степен „магистър“. От 1992 г. работи като клиничен психолог в Клиника по детска клинична хематология и онкология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) ”Царица Йоанна – ИСУЛ”, гр. София, където консултира деца с онкохематологични заболявания и техните родители. 

Има придобита специалност “Клинична психология” (2002 г.) и образователно-научна степен „Доктор“ (2020 г.) във ВМУ – София.

Има завършено обучение по Програма „Темпус – увредено детство“ на МЗ и Университет „Ecx – Marseille II”, Марсилия, Франция, 1994 г. Сертифициран арт-терапевт-консултант и обучител в ЦСРИ „ЗЛАТНА ПАНДЕЛКА“ – направление – надграждащо обучение на служители. Обучител и лектор на ежегодни летни рехабилитационни лагери за деца с хемофилия и техните родители на Българска асоциация по хемофилия.

Има над 40 научни публикации и над 20 участия в научни конференции в Р. България и чужбина. Автор и съавтор на образователни брошури: „Книга за родителя”, „Информация и съвети за родители на деца с левкемия”, „Преодоляване на хранителните проблеми при деца по време на химиотерапия и лъчетерапия“, „Приятели помагат“, „Трансплантация на костен мозък – въпроси и отговори“ и др. 

Член на Българската асоциация по клинична психология, Българско дружество по психосоматична медицина, ICOH, EHPS. Вписана е в публичния регистър на практикуващите психолози. Пълноправен член на Българска асоциация по психо-онкология (БАПО).

Можете да се включите на живо в ефир само по време на дискусията.