Семинарът е акредитиран от Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE)

проф. д-р, д-р Павел Станимиров

лектор

Проф. д-р, д-р Павел Станимиров, дм е специалист по орална и лицево-челюстна хирургия.  Завършва висше образование по стоматология през 1994 г. в Стоматологичния факултет на МУ – София, а през 2010 г. завършва медицина в Медицинския факултет на МУ–София. През 2017 г. завършва здравен мениджмънт, ФОЗ, МУ-София. Придобива специалност по орална хирургия (2000 г.) и лицево-челюстна хирургия (2004 г.). Разработва и защитава дисертационен труд през върху „Прогностични фактори при плоскоклетъчния карцином на устната кухина”.  През  2014 г. е избран за доцент, а през 2019 г. става професор към Катедра по Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия, ФДМ, МУ-София. От м. август 2020 г. е ръководител на същата Катедра и е началник клиника по Лицево-челюстна хирургия при УМБАЛ „Александровска“. 

Има висока оперативна активност и клинична дейност в областта на злокачествените тумори на устната кухина и лицево-челюстната област, рака на кожата, туморите на слюнчените жлези, редките тумори и заболявания на устната кухина и лицето, възпалителните процеси в лицево-челюстната област и шията и др.   

Има над 30 участия в български и международни конференции и конгреси, над 80 публикации в български и международни списания, съавтор е в учебник по орална и лицево-челюстна хирургия за студенти и специализанти и е автор на монография „Редки тумори на оралната и лицево-челюстна област“ (2019 г.). Преподава Орална и лицево-челюстна хирургия на студенти по дентална медицина и медицина. 

Проф. Станимиров е член на БЗС, БЛС, член на European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. Председател на Национален експертен специализиран лекарски борд по Лицево-челюстна хирургия към БЛС.

Можете да се включите на живо в ефир само по време на дискусията.